مهر زنی

  • Stamping Aluminum

    مهر زنی آلومینیوم

    مزایای قطعات مهر زنی از آنجا که پردازش پرس اغلب در دمای اتاق انجام می شود ، به آن مهر زنی سرد نیز گفته می شود. قالب گیری مهر زنی یکی از روش های پردازش فشار فلز است. این یک فناوری مهندسی تشکیل ماده بر اساس تئوری تغییر شکل پلاستیک فلز است. مواد اولیه برای پردازش مهر زنی به طور کلی ورق یا نوار است ، بنابراین به آن مهر زنی ورق نیز می گویند. (1) دقت ابعادی قطعات مهر زنی توسط قالب تضمین می شود و همان ...